Att börja utbildningen
Utbildningen består i sin grundstruktur av enskilda utbildningsveckor omfattande 45 timmar. Den som gått sin första eller andra vecka kan sluta här, återkomma eller fortsätta utbildningen.

Utbildningen är en påbyggnadsutbildning så vi förutsätter att eleven har en grundläggande yrkesutbildning, högskoleutbildning, inom områdena omvårdnad, vård, socialvård, pedagogik, juridik, teater och andra områden som är relevanta för arbete med metoden. Dessutom krävs personlig lämplighet och fallenhet för att kunna arbeta med grupper, rollbyten och gestaltningar. Denna lämplighet provas under den första tiden i utbildningen.


Utbildningens struktur
Utbildningen bygger på hela träningsveckor, som innehåller elever på olika nivå i utbildningen. Dessa utbildningsveckor presenteras fyra eller fem gånger per år. Principen i utbildningen är att den är en vuxenutbildning där eleven själv bestämmer utbildningstakt, det vill säga själv väljer hur många veckor hen vill gå varje år.

Utbildningen är inriktad på egen erfarenhet och mycket övning. Det är en färdighetsinriktad utbildning. Lärartätheten är stor, med ett nyckeltal på en lärare per 10 elever.

Grundutbildad psykodramatiker
Grundutbildningen omfattar minst 500 lektionstimmar, inklusive 50 timmar egen praktik av metoden. Den egna praktiken sker oftast inom ramen för elevens eget arbetsområde.

Eleven förväntas genomföra ett examensarbete utifrån sin praktik som visar tillämpning av grundläggande teoretisk kunskap. Oftast är detta examensarbete i form av en mindre uppsats.

En grundutbildad psykodramatiker behärskar psykodramats grundläggande tekniker och kan väl använda metoden inom sitt eget yrkesområde.

Diplomerad psykodramatiker
Denna nivå uppnås efter fortbildning som huvudsakligen handlar om att träna regi av hela psykodramer, ha en praktik på egen hand samt fördjupa sig teoretiskt i form av en examinationsuppsats och praktiskt i form av ett godkänt psykodrama. Fortbildningen omfattar 420 lektionstimmar utöver grundutbildningen.


 


Portfölj
Denna utbildning bygger på portfolio-principen, portföljen, vilket betyder att eleven själv sparar och följer upp sina studier i sin egen takt. Det viktigaste verktyget i portföljen är övningshäftet, där psykodramats grundtekniker finns samlade. Eleven övar systematiskt på dessa grundtekniker en efter en. elver samlar sjölv intyg över genomgångna kurser för att redovisa timantalet.

Milano
Milano-modellen innebär att den europeiska studieordningen gäller, där det är den verkliga kunskapen som är det viktiga, inte antalet timmar formellt. Detta betyder att en del elever med mycket erfarenhet kan klara kraven tidigare.

 
Profil
Denna utbildning har en särskild profil inriktad på kroppsliga uttryck, på drömarbete och på bearbetning av negativa minnen genom principen minnesåterkonsolidering.