SISU står för Stiftelsen Institutet för Social Utveckling. I stiftelsens stadgar står det:
- Stiftelsens syfte är att främja nya sätt att lösa problem och att utveckla människors resurser liksom relationerna mellan människor.
Stiftelsens uppgift är att stödja forskning och utvecklingsarbete samt att underlätta ett erfarenhetsutbyte, nationellt såväl som internationellt, vilket främjar nytänkande.

SISU står som huvudman för den Nordiska Utbildningen i Psykodrama och Sociodrama. Det är en utbildning på svenska som ges i Finland, Åland och Sverige, i en anda av nordiskt samarbete.

SISU deltar i den europeiska sammanslutningen för utbildningar i psykodrama, FEPTO.

 

 
 
Psykodrama - intensivkurs
Plats Stockholm
Psykodrama är improviserad teater om livet. På den här kursen tränar vi oss i att bli bra på relationer. Vi skapar tillsammans scener från vardagen och vi lär oss att kommunicera, samarbeta och uttrycka våra behov och känslor.

Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom exempelvis socialt arbete, pedagogik, sjukvård, terapi och kultur. .
Förkunskaper
Detta är en kurs på fortbildningsnivå. Kursen kräver en grundläggande yrkesutbildning/erfarenhet Kontakta gärna www.psykodrama.org för en intervju.
Kursinnehåll och lärandemål
Genom att byta roll så tränar vi förmågan att skapa med andra människor. Rollbyte betyder praktiskt att vi i teaterns form går in i hur vi tror att andra människor tänker och känner. Denna övning i rollbyten betyder också att vi själv kan utveckla vår förmåga till att få ett bredare register av känslor och tankar.
I psykodramat får vi även träna på att utveckla och förbättra våra liv.
Relationer knyter samman människor till grupper och psykodrama arbetar vi med förståelse för grupper som familjer, släkter, vänner och arbetsplatser. Vi kan göra improviserade teater-scener där vi lär oss om dessa grupper och där vi övar på hur vi kan förändra vår situation i ett gruppsammanhang.
Genom psykodrama kan vi arbeta med tankar om framtiden. Vi övar på förmågan att göra val och vi kan även granska sociala och politiska frågor. När vi gör scener kring sociala och politiska frågor kallas det sociodrama.
Psykodrama är ett sätt att lära och öva och det har därför en pedagogisk inriktning där inlärning kan effektiviseras genom så kallad upplevelsebaserad inlärning (kallas ibland simulering) där vi försöker komma djupare in i situationer genom att skapa gestaltning i form av en teaterscen som vi deltar i.
Kursupplägg
Kursen är till största delen praktisk och upplevelsebaserad samt innehåller även teori och genomgång av övningspass. Som kursdeltagare får du prova på alla roller i ett psykodrama. Dessa roller är att vara huvudperson, det vill säga välja och utveckla sitt eget tema, att vara hjälpjag; ta roller i ett drama där någon annan är huvudperson samt att vara regissör; att hjälpa någon att utveckla sitt tema. Under de praktiska övningsmomenten använder vi oss av material som är personligt för oss, vilket också ger kursen ett anslag av personlig utveckling.
Tillämpning av psykodrama
Metoden med rollbyten för att skapa en berättelse kan tillämpas inom olika områden som teater, utbildning, psykoterapi, socialt arbete, organisationsutveckling, religion och politik.
Samarbetspartners
Kursen bedrivs i samarbete med den nordiska utbildningen i psykodrama och sociodrama vid Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU). Kurs-orterna är Stockholm, Hangö samt Åland. Kurserna är på svenska och som deltagare väljer du själv antal kurser per år för att passa din egen studietakt. För de som inte tidigare har påbörjat utbildningen blir denna vecka en introduktionsvecka. För mer information om den nordiska utbildningen i psykodrama och sociodrama klicka på länkarna längst ned på sidan.
Kursledare
Göran Högberg är allmän psykiater, barn och ungdomspsykiater, leg. psykoterapeut, med dr inom området post-traumatisk stress.
Kursledare
Göran Högberg
 
Har du frågor?
Kontakta Kundtjänst i Stockholm
direkt@folkuniversitetet.se
Tid
09 jan 2023 - 13 jan 2023
Må 11:00 - 18:00
Ti 09:00 - 18:00
On 09:00 - 18:00
To 09:00 - 18:00
Fr 09:00 - 14:00
Tillfällen
5
Plats
Kungstensgatan 45, 11359 Stockholm
Studietimmar
45
Kurs-ID
1151779
Pris
3900 kr
 
 

Om psykodrama

Vi definierar psykodrama som en metod som bygger på ett speciellt sätt att använda teater i berättandet. Vi kan säga vad psykodrama inte är: det är inte en teater efter ett skrivet manuskript, det är inte en fri improvisation och det är inte ett rollspel med improvisation utifrån givna roller. Istället är psykodrama en form av teater där en grupp tillsammans med en regissör utifrån en enskild gruppdeltagare, huvudperson, gör en aktuell pjäs, där manuskriptet formuleras genom rollbyten. Detta blir en gemensam upplevelse där huvudpersonen anger tonen och formulerar inriktningen, men där regissör och gruppdeltagare tillsammans hjälps åt att göra huvudpersonens berättelse tydlig  och levande. Denna teaterform kan vara en konstart i sig. Det vanligaste är att metoden används i konkreta syften, som ett hjälpmedel att undersöka problem, formulera målsättningar och pröva alternativa förhållningssätt i personliga och sociala frågor. Eftersom den bärande principen är rollbyten, bygger psykodrama i hög grad på träning i dialog och kommunikation mellan människor. Sammanhang och mening i livet skapas genom ett nätverk av relationer. Ökad kreativitet och spontaniet ernås genom att gamla dåliga lösningar undersöks och ersätts med nya som är byggda på en bättre uppfattning och ökade möjligheter att hitta alternativa lösningar. Detta möjliggörs genom den kunskap som kommer från rollbyten, det vill säga perspektivförändring.