SISU står för Stiftelsen Institutet för Social Utveckling. I stiftelsens stadgar står det:
- Stiftelsens syfte är att främja nya sätt att lösa problem och att utveckla människors resurser liksom relationerna mellan människor.
Stiftelsens uppgift är att stödja forskning och utvecklingsarbete samt att underlätta ett erfarenhetsutbyte, nationellt såväl som internationellt, vilket främjar nytänkande.

SISU står som huvudman för den Nordiska Utbildningen i Psykodrama och Sociodrama. Det är en utbildning på svenska som ges i Finland, Åland och Sverige, i en anda av nordiskt samarbete.

SISU deltar i den europeiska sammanslutningen för utbildningar i psykodrama, FEPTO.

 

Ny kurs under höstterminen 2024. Cirka 90 timmar fördelade på fem helger, från augusti till december. Introduktionskurs för nybörjare och fortsättningskurs för deltagare i den nordiska utbildningen. https://www.folkuniversitetet.se/kurser-utbildningar/dans-musik-teater/teater/stockholm/39098/

Om psykodrama

Vi definierar psykodrama som en metod som bygger på ett speciellt sätt att använda teater i berättandet. Vi kan säga vad psykodrama inte är: det är inte en teater efter ett skrivet manuskript, det är inte en fri improvisation och det är inte ett rollspel med improvisation utifrån givna roller. Istället är psykodrama en form av teater där en grupp tillsammans med en regissör utifrån en enskild gruppdeltagare, huvudperson, gör en aktuell pjäs, där manuskriptet formuleras genom rollbyten. Detta blir en gemensam upplevelse där huvudpersonen anger tonen och formulerar inriktningen, men där regissör och gruppdeltagare tillsammans hjälps åt att göra huvudpersonens berättelse tydlig  och levande. Vi gör gemensamma resor i medvetandets landskap. Denna teaterform kan vara en konstart i sig. Det vanligaste är att metoden används i konkreta syften, som ett hjälpmedel att undersöka problem, formulera målsättningar och pröva alternativa förhållningssätt i personliga och sociala frågor. Det är även en träning i aktivt lyssnande, eftersom regissören och gruppen skall fånga upp huvudpersonens berättelse. Eftersom den bärande principen är rollbyten, bygger psykodrama i hög grad på träning i dialog och kommunikation mellan människor. Sammanhang och mening i livet skapas genom ett nätverk av relationer. Ökad kreativitet och spontaniet ernås genom att gamla dåliga lösningar undersöks och ersätts med nya som är byggda på en bättre uppfattning och ökade möjligheter att hitta alternativa lösningar. Detta möjliggörs genom den kunskap som kommer från rollbyten, det vill säga perspektivförändring.Psykodrama kallas även hadllingsmetodik.