SISU står för Stiftelsen Institutet för Social Utveckling. I stiftelsens stadgar står det:
- Stiftelsens syfte är att främja nya sätt att lösa problem och att utveckla människors resurser liksom relationerna mellan människor.
Stiftelsens uppgift är att stödja forskning och utvecklingsarbete samt att underlätta ett erfarenhetsutbyte, nationellt såväl som internationellt, vilket främjar nytänkande.

SISU står som huvudman för den Nordiska Utbildningen i Psykodrama och Sociodrama. Det är en utbildning på svenska som ges i Finland, Åland och Sverige, i en anda av nordiskt samarbete.

SISU deltar i den europeiska sammanslutningen för utbildningar i psykodrama, FEPTO.

 

Ny kurs under höstterminen 2024. Cirka 90 timmar fördelade på fem helger, från augusti till december. Introduktionskurs för nybörjare och fortsättningskurs för deltagare i den nordiska utbildningen. https://www.folkuniversitetet.se/kurser-utbildningar/dans-musik-teater/teater/stockholm/39098/

Och här information om en så kallad bryggkurs. Fyra heldagar i en sammanhållen grupp under hösten

S T U D I E I N F O


BRYGGSTUDIER i Stockholm hösten2024
- inom de Nordiska basstudierna i psyko- och sociodrama vid Hangö sommaruniversitet
Tidpunkt, kl 9-17:
19augusti (må)
9september (må)
12oktober (lö)
23november (lö)
Kursplats och -adress:
Hos Dininsida, Stortorget 3(en trappa) i Gamla stan, 111 29  Stockholm
Kursledare:
Ysse Berntson,
psykodramatiker, socialpedagog, gestaltterapeut
 
Beskrivning av bryggstudier (5 sp) i psyko- och sociodrama
För att hålla de nordiska psykodramastudierna mera sammanhållna erbjuder Hangö sommaruni bryggstudier. Avsikten med bryggstudier är också att öka Din studiemotivation och sporra Dig till ett starkare studieengagemang, så att Du kan hålla Dig i trim.
Under närstudieträffarna är fokus på regiträning (även filmning) utifrån häftet.
Studieomfattning
En kurs iBryggstudier (5 sp) består av 4 närstudieträffar.
En närstudieträff består av 8-10 h (h = 1 lektion, à 45 minuter)
Bryggstudier motsvarar 5 sp och ingår som en kompatibel del i den nordiska fortbildningen Basstudier i Psyko- och sociodrama (50 sp).
Målgrupp, antagning och anmälning
Bryggstudierna är avsedda för alla som tidigare deltagit i någon av kursveckorna i den nordiska fortbildningen i Finland eller Sverige.
För antagning till bryggstudierna vänligen kontakta kursledaren psykodramatiker Ysse Berntson, tfn +46 70 313 7646.
Därefter kan Du anmäla Dig på webbadressen www.hangosommaruni.fi.
Då har Du registrerats som kursdeltagare.
Anmälan skall Du göra senast två veckor innan kursstarten.
Välkommenbrevet med mera info sänder vi Dig till Din epost strax efter detta.
Deltagarantal: 6-8
Kursavgift för bryggstudier i Stockholm: € 250 (samt anmälningsavgift € 20)

Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Kontaktuppgifter:
Rektor Fredrik Åberg
tfn +358 400 727 814
rektor@hangosommaruni.fi
Kurssekreterare Anne Holmström
tfn +358 40 186 0131
kansli@hangosommaruni.fi
Kontaktuppgifter till de kursansvariga:
Ysse Berntson, psykodramatiker, socialpedagog och gestaltterapeut från Stockholm
ysse.berntson@gmail.com
Tfn 004670 3137646.
Göran Högberg, psykiater, medicine doktor, psykodramatiker från Stockholm
goran.hogberg@gmail.com
 

Om psykodrama

Vi definierar psykodrama som en metod som bygger på ett speciellt sätt att använda teater i berättandet. Vi kan säga vad psykodrama inte är: det är inte en teater efter ett skrivet manuskript, det är inte en fri improvisation och det är inte ett rollspel med improvisation utifrån givna roller. Istället är psykodrama en form av teater där en grupp tillsammans med en regissör utifrån en enskild gruppdeltagare, huvudperson, gör en aktuell pjäs, där manuskriptet formuleras genom rollbyten. Detta blir en gemensam upplevelse där huvudpersonen anger tonen och formulerar inriktningen, men där regissör och gruppdeltagare tillsammans hjälps åt att göra huvudpersonens berättelse tydlig  och levande. Vi gör gemensamma resor i medvetandets landskap. Denna teaterform kan vara en konstart i sig. Det vanligaste är att metoden används i konkreta syften, som ett hjälpmedel att undersöka problem, formulera målsättningar och pröva alternativa förhållningssätt i personliga och sociala frågor. Det är även en träning i aktivt lyssnande, eftersom regissören och gruppen skall fånga upp huvudpersonens berättelse. Eftersom den bärande principen är rollbyten, bygger psykodrama i hög grad på träning i dialog och kommunikation mellan människor. Sammanhang och mening i livet skapas genom ett nätverk av relationer. Ökad kreativitet och spontaniet ernås genom att gamla dåliga lösningar undersöks och ersätts med nya som är byggda på en bättre uppfattning och ökade möjligheter att hitta alternativa lösningar. Detta möjliggörs genom den kunskap som kommer från rollbyten, det vill säga perspektivförändring.Psykodrama kallas även hadllingsmetodik.