Att börja utbildningen
Utbildningen består i sin grundstruktur av enskilda utbildningsveckor omfattande 45 timmar och terminsgrupper, så kallade bryggstudier, däremellan. Den första veckan fungerar som introduktion och varje ny vecka eller annan kurs sökes sedan individuellt. Utbildningen bygger alltså på moduler, delmoment, som tas var för sig.

Utbildningen är en påbyggnadsutbildning så vi förutsätter att eleven har en grundläggande yrkesutbildning, högskoleutbildning, inom områdena omvårdnad, vård, socialvård, pedagogik, juridik, teater och andra områden som är relevanta för arbete med metoden. Dessutom krävs personlig lämplighet och fallenhet för att kunna arbeta med grupper, rollbyten och gestaltningar. Denna lämplighet provas under den första tiden i utbildningen.


Utbildningens struktur
Utbildningen bygger på hela träningsveckor, som innehåller elever på olika nivå i utbildningen. Dessa utbildningsveckor presenteras tre gånger per år. Vartannat år erbjuds en regiträningskurs med videoinspelning på Åland. Varje termin erbjuds en så kallad bryggkurs med en fast grupp under en termin. Psykodramatisk handledning tillkommer. Principen i utbildningen är att den är en vuxenutbildning där eleven själv bestämmer utbildningstakt, det vill säga själv väljer hur många veckor hen vill gå varje år.

Utbildningen är inriktad på egen erfarenhet och mycket övning. Det är en färdighetsinriktad utbildning. Lärartätheten är hög, med ett nyckeltal på en lärare per 10 elever.

Grundutbildad psykodramatiker
Grundutbildningen omfattar minst 400 lektionstimmar, inklusive 50 timmar egen praktik av metoden. Den egna praktiken sker oftast inom ramen för elevens eget arbetsområde och utbildningen erbjuder handledning för denna praktik. Femtio lektionstimmar kan bytas ut mot relevant annan erfarenhet som till exempel egen psykodramaterapi, kurs i improvisationsteater, dansterapi eller mim. Vad som gäller överenskommes med kursledningen.
 En grundutbildad psykodramatiker behärskar psykodramats grundläggande tekniker och kan väl använda metoden inom sitt eget yrkesområde.

Diplomerad psykodramatiker
Denna nivå uppnås efter fortbildning om 480 timmar som huvudsakligen handlar om att träna regi av hela psykodramer, ha en handledd praktik med en eller två grupper över tid omfattande cirka 100 timmar samt fördjupa sig teoretiskt i form av ett examinationsarbete. 100 timmar kan vara överenskommen valfri närliggande erfarenhet.


 


Portfölj
Denna utbildning bygger på portfolio-principen, portföljen, vilket betyder att eleven själv sparar och följer upp sina studier i sin egen takt. Det viktigaste verktyget i portföljen är övningshäftet, där psykodramats grundtekniker finns samlade. Eleven övar systematiskt på dessa grundtekniker en efter en. Elever samlar själv intyg över genomgångna kurser för att redovisa timantalet. I portföljen ingår även en loggbok.

Milano
Milano-modellen innebär att den europeiska studieordningen gäller, där det är den verkliga kunskapen som är det viktiga, inte antalet timmar formellt. Detta betyder att en del elever med mycket erfarenhet kan klara kraven tidigare.

 
Profil
Denna utbildning har en särskild profil inriktad på kroppsliga uttryck, på drömarbete och på bearbetning av negativa minnen genom principen minnesåterkonsolidering.