FEPTO står för Federation in Europe for Psychodrama Training organisations. Det är alltså en europeisk sammanslutning för organisationer som utbildar i psykodrama. SISU  är en av medlemsorganisationerna. 

På FEPTOS hemsida kan du läsa om psykodrama och även i kalendern se vilka internationella konferenser och möten som finns just nu.

www.fepto.com

Fepto ger ut en nät-tidning om psykodrama på engelska, tyska, franska och italienska!


Psychodrama.World
Current and well-founded information on psychodrama theory, practice and research