Här nedan presenteras olika uppsatser som är skrivna inom ramen av psykodramautbildningar.

Louise Andersson. Uppsats på mastersnivå. Tema om hur digitala medier kan utvecklas för drama.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1769641/FULLTEXT01.pdf

Drömpsykodrama – insikt och inspiration. Diplomuppsats Maj 2022

Carola Fortelius-Sarén

Psykoramauppsats och akademisk uppsats av Loiuse Andersson 2022.

Här skriver Louise om hur drama kan användas på nätet

Här nedan presenterar vi olika texter om psykodrama

en glädjande nyhet är att det nu finns nytryck av flera av JL Moreons böcker. Ni hittar titlarna här nedan och kan få dem genom den angivna webbadressen.

J.L. Moreno – The Future of Man's World
http://www.lulu.com/shop/jacob-l-moreno/the-future-of-mans-world/paperback/product-20664920.html

Also available in this series are nine other Moreno titles:
- The theatre of spontaneity
- Impromptu
- The words of the father
- Psychodrama – Second volume
- Psychodrama – Third volume
- Sociometry, experimental method and the science of society
- The autobiography of J.L. Moreno
- Preludes to my autobiography
- The first psychodramatic family

All titles are available in both print and ebook format on the www.lulu.com website.

För en förteckning se: https://www.lulu.com/search?page=1&q=nwpa&pageSize=10&adult_audience_rating=00

Zoli Figusch
Series Editor

 Liiteratur lista för grundutbildningen:
Alexander Lowen och Leslie Lowen.The way to vibrant health-a manual of bioenergetic exercises.  www.bioenergeticspress.com
Bioenergetics Press. 19802 Bellaway Rd, Alachua, Florida 32615. 1-877-462-4830.

Action exporations. Using psychodramatic methods in non-therapeutic settings. Edited by Adam Blatner. Parallax Productions, Seattle, Washington, USA.
ISBN 978-1-7335520-0-4 (tryckt), ISBN 978- 1-7335520-1-1 (ebok)
 

Här kommer en powerpoint med en föreläsning av Göran Högberg som hölls på FEPTOs årsmöte 2017 i Sigtuna. Föredraget utgår från Morenos bok "Who shall survive"

Här kommer en artikel från tdningen Socionomen som handlar om hur psykodrama kunde användas i arbete med att utveckla och stäkra svårt sjuka patienters sociala nätverk.

Här kommer en bok om sociodrama. Det är ett EU-projekt och boken är finansierad av Erasmus, en fond i EU. Boken kan därför laddas ned gratis. Boken är på tre språk och i mitten finns den svenska delen.