Utbildningen sker i nordisk samverkan mellan Stiftelsen Institutet för Social Utveckling (SISU),  Folkuniversitetet i Stockholms samt Hangö Sommaruniversitet.

SISU är medlem i FEPTO (Federation in Europe for Psychodrama Training Organisations)


Kursarrangörer

HANGÖ SOMMARUNIVERSITET
Adress: Hangö sommaruniversitet
PB 22
109 01 Hangö, Finland
Tel: 00 358 1922031
Fax: 358 192203256
www: www.hangosommaruni.fi
E-post: rektor@hangosommaruni.fi
Hangö sommaruniversitet anordnar kurser på Hangö och Åland

FOLKUNIVERSITETET I STOCKHOLM
Adress: Folkuniversitetet
Box 6901
102 39 Stockholm
 Tel: 00 46 8 7894200
www: www.folkuniversitetet.se
Folkuniversitetet i Stockholm anordnar kurser i Stockholm

För information om utbildningen kontakta:
Göran Högberg E-post: goran.hogberg@gmail.com
Anne Frelander E-post: anne.frelander@netlife.fi
Gyrit Hagman E-post: gyhagy@gmail.com